Alarma-Egoera indarrean sartu ondoren eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako neurri berrien ondoren, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak jarraibide-saila argitaratu kirola egiteko Euskadin.

KIROLA EGITEKO JARRAIBIDEAK. EUSKO JAURLARITZA

Mugakide diren udalerrien arteko mugikortasuna baimentzen da kirol-jarduerak edo aire zabaleko jarduera fisikoak egiteko.

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA

 • Kirol-jarduera fisikoa bakarka edo taldeka egin ahal izango da aire zabalean, kontaktu fisikorik gabe, eta gehienez ere 6 pertsonako taldeetan, aldi berean.
  • Aldi berean talde bat baino gehiago egon daitezke.
  • Ez da onartzen taldeen eta horien arduradunen arteko harremana, eta arduradun bat egon daiteke talde batekin baino gehiagorekin.
  • Maskararekin, jarduera fisikoko uneetan izan ezik, betiere pertsonen arteko gutxieneko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa dela bermatzen bada.
 • Ehiza-jarduera mota guztiak eta Ibaiko eta itsasoko arrantza, kirol-arrantza eta jolas-arrantza. Ibaiko eta itsasoko arrantza, kirol-arrantza eta jolas-arrantza mota guztiak baimentzen dira, beti ere pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantentzen bada. Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da, nahiz eta pertsonen arteko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa den.
 • Kirol-eremuak, skate pistak edo aire zabaleko erabilera publikoko antzeko espazioak jendearentzat irekita egon ahal izango dira, baldin eta horietan gehieneko edukiera errespetatzen bada: barrutiaren azaleraren espazio konputagarriko 4 metro koadro bakoitzeko pertsona 1. Udalei dagokie espazioa antolatzea, baita garbitasun- eta higiene-baldintzak bermatzea ere.

 

KIROL-INSTALAZIOAK (Igerilekuak barne)

 • Bakarkako Kirola egin ahal izango da.
 • Gimnasioetan programatutako ikastaroak edo jarduerak egin ahalko dira, atsedenaldietan eta joan-etorrietan maskara erabiliko. Maskara ez da beharrezkoa izango jarduera momentuetan, baldin eta 1,5 metroko gutxieneko segurtasun-distantzia bermatzen bada, eta une oro instalazio bakoitzaren berezko protokoloetan ezarritakoa betetzen bada.
 • Aforoa baimendutakoaren gehieneko edukieraren %50 izango da.
 • Instalazioa une oro era egokian aireztatua mantendu behar da.
 • Aldagelak eta dutxak erabili ahal izango dira, babes-arauak betez eta pertsonen arteko gutxieneko 1,5 metroko distantzia mantenduz.
 • Taldeka ematen diren ekintzetan, taldeko, gehienez 6 lagun izango dira.
  • Gehieneko edukiera %50 izango da.
  • Aldi berean talde bat baino gehiago egon daitezke.
  • Ez da onartuko taldeen eta horien arduradunen arteko harremanik, eta arduradun bat egon daiteke talde batekin baino gehiagorekin.

 

ENTRENAMENDU ETA LEHIAKETA PROFESIONALAK ETA ERDI-PROFESIONALAK

 • Urriaren 26ko Dekretuan agertzen den “Profesionala” eta “erdiprofesionala” kontzeptuak, honako hauek dira
  • Lehiaketa Profesionala: Futbola: Liga Santander eta Liga Smartbank eta Saskibaloian: Liga Endesa (ACB), baita talde horiek parte hartzen duten nazioarteko lehiaketak ere.
  • Lehiaketa Semiprofesionala: Egutegi ofizialeko estatuko eta nazioarteko lehiaketa ezberdinak eta baita Euskal Federazioak antolatutako maila goreneko lehiaketak ere; hauek guztiak kategoria absolutuan. Atal honetan sartzen dira ere kirol autoktonoen goreneko lehiaketak.maila absolutuan.
 • Entrenamenduak eta kirol-lehiaketak baimentzen dira. Hauek taldekako mugarik gabe eta mugikortasun-mugarik gabe entrenatu ahal izango dute.
 • Basque Team-eko Kirolari eta teknikariek eta Goi-mailako izendatutakoek bai lehiatzeko eta baita entrenatzeko aukera izango dute, taldeak mugatu eta mugikortasuna murriztu gabe.
 • Maskara nahitaez erabili beharko da, jarduera momentuetan izan ezik.

 

ENTRENAMENDU ETA LEHIAKETA FEDERATUAK.

 • Aurreko puntuan jasota ez dagoen kirol federatuaren lehiaketa eteten da.
 • Kirol federatuen entrenamenduak baimentzen dira, beti ere 6 pertsonako taldeetan
  • Aldi berean talde bat baino gehiago egon daitezke.
  • Arduradun bat egon daiteke talde batekin baino gehiagorekin.
  • Maskara nahitaez erabili beharko da, jarduera momentuetan izan ezik.
 • Kirol federatukoek mugatuta dute mugikortasuna, bere udalerrira eta alboko udalerrira.

 

ESKOLA KIROLA.

 • Taldekako zein bakarkako Eskola kiroleko entrenamenduak baimentzen dira.
 • Eskola-kiroleko lehiaketa bertan behera geratzen da (2007an eta ondoren jaiotakoetan). Eskola-kiroleko entrenamenduak baimenduta daude.
 • Taldeka egiten diren jardueretan eta/edo entrenamenduetan:
  • Ikastetxeetan ematen diren jarduerek eta/edo entrenamenduek, ikastetxeetako protokoloak bete beharko dituzte.
  • Gainontzeko instalakuntza publiko zein pribatuan, gehienez ere 6 lagun arituko dira talde bakoitzean; talde bat baino gehiago egon daiteke aldi berean; ezin izango da talde edo pertsonen arteko harremanik izan, eta talde bat baino gehiagoko arduradun bat egon daiteke.

 

LEHIAKETAK. KIROL-EKITALDI ETA IKUSKIZUNAK.

 • Arriskuak murrizteko plan (protokolo) bat izan beharko dute, eta Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ebaluatuko du plan hori.
 • Antolatzaileek plan (protokolo) hau diete erakunde eskudunei aurkeztu beharko diete lehiaketa garatzeko baimena eskatuz

 

PUBLIKOA BERTARATZEA

 • Ekitaldia egiten den udalerrian bizilekua finkatuta duten pertsonak eta ondoko udalerrian bizi direnak, joan ahal izango dira.
 • Instalazioetan pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantentzeko beharrezko neurriak ezarri beharko dira, edo, halakorik ezean, babes fisikorako neurri alternatiboak baliatuko dira.
 • Maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da, nahiz eta pertsonen arteko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa den (Bizikidetza-unitateen kasuan izan ezik, halakoetan ondoz ondoko eserlekuetan eseri ahalko dira eta).
 • Ikus-entzuleak eserita egon beharko dira eta aulkia aurrez esleitzea eskatuko da.

 

GEHIENEKO EDUKIERA ESPAZIO ITXIETAN

 • Baimendutakoaren %50ko gehieneko edukiera eta gehienez ere 400 pertsonara arte.

 

GEHIENEKO EDUKIERA AIRE ZABALEKO ESPAZIOETAN

 • Baimendutakoaren % 50ko gehieneko edukiera eta gehienez ere 600 pertsonara arte.
 • Aire libreko kirol-lehiaketak egitean, esaterako, arraunketa, atletismoa, errepideko txirrindularitza, automobil-rallyak eta antzekoak:
  • Ekitaldia gauzatuko den espazioa edo ibilbidea aurrez mugatuko da, eta espazio edo ibilbide bakoitzean gehienez ere 600 pertsona baimenduko da.
  • Bertaratzen diren edo parte hartzen duten pertsonen artean 1,5 metroko distantzia fisikoa mantenduko da
  • Maskara nahitaez erabili beharko da.